CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of polonium from aqueous -hydroxyisobutyric acid solutions using dioctyl sulphide, Cyanex 272, Cyanex 301 or Cyanex 302 in toluene

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 250 (2001), 3, p. 437-443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur