CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First chemical on-line separation and detection of a subsecond -decaying nuclide, 224Pa

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 247 (2001), 1, p. 57-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur