CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solvent extraction techniques in the study of short-lived radionuclides

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 243 (2000), 1, p. 219-225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur