CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Separation Procedure Proposed for Studies of Bohrium

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 246 (2000), 2, p. 349-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur