CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The stability of some EDTA, DTPA and DOTA complexes: Applications as tracers in groundwater studies

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. 241, p. 281-290. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur