CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of fast solvent extraction processes to studies of exotic nuclides

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. 236, p. 193-197. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur