CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chloramine-T in High-Specific-Activity Radioiodination of Antibodies Using N-succinimidyl-3-(trimethylstannyl)benzoate as an Intermediate

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nuclear Medicin and Biology 25, p. 659-665. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Kemi

Chalmers infrastruktur