CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solubility Measurements and Sorption Studies of Thorium in Cement Pore Water

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Alloys and Compounds 271-273, p. 272-276. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur