CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of the SISAK System in Transactinide Research - Recent Developments and Future Perspectives

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Alloys and Compounds 271-273, p. 303-306. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur