CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape coexistence near the double-midshell nucleus 111Rh

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Eur. Phys. J Vol. A1 (1998), p. 285-297.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur