CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Behavior of Aqueous Iodine at the Forsmark Boiling Water Reactor Nuclear Power Plants

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nucl. Technology 120, p. 48. (1997)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur