CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Uranium and Neptunium Chemistry in a Deep Rock Environment

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Aquatic Geochemistry Vol. 2 (1997), p. 345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur