CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty and Sensitivity Analysis of Solubility Calculations at Elevated Temperatures

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Proc 412, p. 889. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur