CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Level Lifetimes in Neutron-rich Ru Isotopes

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Z. Physik Vol. A352 (1995), p. 237-238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur