CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cesium and Antimony Behaviour in Water and Forest Soil after the Chernobyl Accident

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta 69, p. 259. (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur