CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast On-line Solvent Extraction with the SISAK-3 Centrifuge System as a Test of Chemical Studies of the Elements 105 and 106

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 69 (1995), 2, p. 77.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur