CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-line Separation of Iodine Species in Reactor Water using Mixer-settlers

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 68 (1995), 3, p. 169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur