CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of New Centrifuges for Fast Solvent Extraction of Transac¬tinide Elements

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem Vol. 189 (1995), 1, p. 133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur