CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Use of Some Ion-exchange Sorbing Tracer Cations in In-situ Experiments in High Saline Groundwaters

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 353, p. 1077-1084. (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur