CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

extraction of transactinide elements

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
Proc. Symp. Solvent Extraction, Japan (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur