CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field and Laboratory Studies of the Reduction and Sorption of Technetium(VII)

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 58/59 (1992), p. 239-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur