CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radioactive Tracer Study Performed in a Dipole Geometry in a Highly Conductive Fracture Zone

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Symp. Proc 212, p. 677. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur