CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speciation of the Chernobyl Fallout by Sequenti¬al Chemical Separation

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Sci. Tot. Environment Vol. 130/131 (1993), p. 129.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur