CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for Intruder States in 111Rh

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Z. Physik Vol. A337 (1990), p. 233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+111}Ru [from {+249}Cf(n,F),E=thermal]; measured E|g,I|g,|g|g(t). {+111}Rh deduced levels,J,|p,T{-1/2},|g-multipolarity,hindrance factors.Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur