CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intruder States in Odd-Mass Ag Isotopes

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Phys. Rev. Vol. C42 (1990), p. 2733.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+113},{+115}Pd [from {+249}Cf(n,F),E=thermal]; measured E|g,I|g,|g|g(t). {+113},{+115}Ag deduced levels,J,|p,B(|l),T{-1/2},|g-multipolarity. Model calculations.Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur