CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Chemical Separation of Tc from Fission Products and Decay Studies of 109Tc and 110Tc

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 51 (1990), p. 145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+109},{+110}Tc(|b{+-}) [from {+249}Cf(n,F)]; measured |g|g(t),E|g,I|g. {+110}Ru deduced levels,J,|p.Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur