CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leaching/migration of UO2-fuel in Compacted Bentonite

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Symp. Proc 176, p. 559. (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur