CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of Short-lived Fission Products by Means of the Multistage Solvent Extraction System SISAK

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem 142, p. 145. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur