CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SISAK 3 - An Improved System for Rapid Radiochemical Separations by Solvent Extraction

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 48 (1989), p. 177.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur