CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for Shape Coexistence in Neutron-rich Rh and Ag Nuclei, Proc. Int. Workshop on Nuclear Structure of the Zirconium Region

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Bad Honnef; Res. Rep. in Physics p. 76. (1988)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur