CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of Radionuclides from Spent Oxide Fuel into Compacted Bentonite

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
The Science of the Total Environment 69, p. 347-365. (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur