CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid Multistage Solvent Extraction using the SISAK Technique

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Proc. Int. Solvent Extraction Conf. (ISEC-86), Munich p. 21. (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur