CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subshell Closure Effects on the Collectivity of 88Kr52 and the Beta Decay of 88Br to Levels in 88Kr

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Z. Physik Vol. A323 (1986), p. 407.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur