CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on Rapid Separation of Ruthenium from Fission Product Mixtures

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Chinese J. Nucl. Sci. Eng Vol. 5 (1985), 4, p. 324.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In ChineseDenna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur