CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Half-life of 228Ac

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Int. J. Appl. Radiat. Isotopes 36, p. 439. (1985)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2008-02-21.
CPL Pubid: 68453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur