CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separation of Uranium from Complex Reaction Product Mixtures

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochem. Radioanal. Letters 86, p. 247. (1984)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur