CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Th, Pa, U and Np by PMBP from Aqueous Solutions at Short Phase Contact Times

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochem. Radioanal. Letters Vol. 85 (1984), p. 181.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur