CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid Continuous Separation Procedures for Arsenic and Ruthenium from Complex Reaction Product Mix¬tures

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 33 (1983), p. 97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+81},{+82},{+83},{+84},{+85}As,{+81},{+82},{+83},{+84},{+85}Se,{+107},{+108},{+109},{+110}Ru,{+109}Rh(|b{+-}) [from {+235}U,{+239}Pu(n,F),E=reactor]; measured E|g,I|g. Rapid,continuous chemical separation method.Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur