CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Fast Device to Transfer Radioactive Species from a Gaseous to a Liquid Phase

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nucl. Instrum. Methods 195, (1982)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur