CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase Transition in Nuclear Shape in the A=100 Region

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Proc. Int. Conf. on Nuclides Far From Stability, Cern Report Vol. 81 (1981), 09,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur