CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid Continuous Chemical Methods for Studies of Nuclei Far From Stability

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Proc. Int. Conf. on Nuclides Far From Stability, Cern Report Vol. 81 (1981), 09,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur