CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Automatic Device for Sampling of thin Assays of Short-lived Radionuclides in a Liquid Flow

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nucl. Instr. Methods, Vol. 185 (1980), p. 175-180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur