CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av tillgänglighet, trafikarbete och färdmedelsval som funktion av väginvesteringar

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 61 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68428

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2