CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid, Continuous Separation Procedures for Zirconium, Niobium, Technetium, Bromine and Iodine from Complex Reaction Product Mixtures

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Inorg. Nucl. Chem Vol. 43 (1981), p. 765-771.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-19.
CPL Pubid: 68362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur