CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Improved System for Fast, Continuous Chemical Separations (SISAK 2) in Nuclear Spectroscopic Studies

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nucl. Instr. Methods Vol. 171 (1980), p. 322-328.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2008-02-19.
CPL Pubid: 68361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur