CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fragmenteringsförsök för MinFo - Formbetingad krossning i inter particle breakage och single particle breakage försök

Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system) ; Erik Hulthén (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 12 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 6836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system (2005-2005)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur