CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Decay of 107Tc to Levels in 107Ru

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 26 (1979), p. 127-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+107}Tc [from {+239}Pu(n,F),E=th; chemical separation]; measured E|g,I|g,|g|g(t). {+107}Ru deduced levels,T{-1/2},ICC,|d.Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2008-02-19.
CPL Pubid: 68359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur