CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

H-10 - A New Centrifuge for Rapid Phase Separations

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Hydrometallurgy (0304-386X). 5, (1980)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 68358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur