CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of some Neutron-rich Isotopes of Lanthanum, Cerium and Praseodymium by Means of the Fast Chemical On-line Separation Technique SISAK

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1977. - 138 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 68356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 222