CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decay Properties of some Neutron-rich Praseodymium Isotopes

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta 23, p. 98-103. (1976)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+147},{+148},{+149},{+150}Pr; measured E|g,I|g,|g|g-coin. {+147},{+148},{+149},{+150}Nd deduced levels.Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2008-02-19.
CPL Pubid: 68351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur